wielkie ksiestwo moskiewskie

Zuzki portal. I już.

Temat: Kto kłamie w sprawie Katynia
...Odzyskał je dla Polski (zdobywszy równocześnie Kijów) w 1018 Bolesław Chrobry dzięki zwycięstwu nad kijowskim księciem Jarosławem. W latach 1029-1031 książę kijowski Jarosław wspólnie z czeskim księciem Brzetysławem napadł na państwo polskie. Jarosław ponownie zajął Grody Czerwieńskie i na tronie polskim osadził Bezpryma. Od 1243-1245 miała agresja Rusi Halickiej na Księstwo Krakowskie. Rosja Od XV wieku stale wzmacniało się Wielkie Księstwo Moskiewskie. Od XV wieku Moskwa zbierała ziemie ruskie (pomimo że Ruś Kijowska była innym państwem niż Moskwa), oznaczało to pretensje terytorialne Moskwy wobec Rusi Kijowskiej należącej do Wielkiego Księstwa Litewskiego będącego w unii z Polską. Pod koniec XV wieku Moskwa ogłosiła się Trzecim Rzymem i zaczęła zgaszać pretensje do zwierzchnictwa nad prawosławnymi (w tym i nad tymi zamieszkującymi Litwę)....
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=17406Temat: Jagiellończyk Kazimierz (1427-1492)
...Korwinem. W 1478 na tle kontrowersji w obsadzeniu biskupstwa warmińskiego wybuchła wojna popia z zakonem krzyżackim i wspierającymi go Węgrami. Zakończyło ją dopiero złożenie hołdu lennego przez wielkiego mistrza Martina Truchsetza von Wetzhausen 9 października 1479. Poświęcenie przez króla głównej uwagi sprawom polityki zachodniej, spowodowało utratę przez Litwę kontroli nad wieloma ziemiami na wschodzie, zagarniętymi przez Wielkie Księstwo Moskiewskie i imperium tureckie. W 1475 Turcja zajęła Kaffę, kolonię genueńską na Krymie, znajdującą się pod protektoratem Kazimierza IV. W 1484 Turcy odcięli Polskę od Morza Czarnego zdobywając porty Kilię i Białogród w Mołdawii. W 1478 Kazimierz nie udzielił też pomocy zbrojnej Republice Nowogrodu Wielkiego (która jeszcze od czasów Władysława Jagiełły była polskim protektoratem), doprowadzając do...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=1609


Temat: Jacek Zychowicz: Gry wojenne
...– przewrotach w Gruzji i na Ukrainie, coś podobnego (w skojarzeniu, tym razem, z kasztanami) zaczęło się dziać w Kirgistanie. W tym momencie, sztabowcom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Rosji musiał przebiec mróz po kościach. Wyglądało na to, że realizują się plany Zbigniewa Brzezińskiego, który zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego zalecał trwałe zredukowanie rosyjskiej państwowości do obszaru zajmowanego w XVII wieku przez Wielkie Księstwo Moskiewskie. W roku 1991, Kreml utracił władzę nad Kijowem, którą oddał mu jeszcze niefortunny dyplomata Polski szlacheckiej, Grzymułtowski. Piętnaście lat później, pojawiła się możliwość, że bazy NATO znajdą się za Charkowem – a więc tam, gdzie nigdy dotąd nie znalazły się wojska żadnego przeciwnika Rosjan. Dziś okazuje się, iż Putin, zachowując pomimo wszystko zimną krew, kalkulował trafniej...
Źródło: forum-eurazja.yoyo.pl/viewtopic.php?t=115


Temat: Stainless Steel
">Księstwo Moskiewskie ; ) No dobra mój błąd to tak: 1376-1547 Wielkie Księstwo Moskiewskie 1544-1721 Carstwo Ruskie Ale jakoś nie kojarze terminu Ruś Moskiewska
Źródło: forum.totalwar.org.pl/viewtopic.php?t=178


Temat: Zygmunt III Waza
...władzy, co wydaje się być prawdą. 1611 to pierwsze opołczenie, czyli stworzenie niezależnego kraju przez Zaruckiego na południu kraju. 1612 to już drugie opołczenie i przegonienie Polaków z Kremla. W 1613 roku obrano już nowego cara. Stronnictwo propolskie w Moskwie miało zupełnie inną wizję rządów Władysława Zygmuntowicza. W negocjacjach z Zygmuntem III żądali, by ten odstąpił od oblężenia Smoleńska i zwrócił ziemie, do których Wielkie Księstwo Moskiewskie rościło sobie pretensje, a które mogły sięgać głęboko w terytorium Litwy. Rozbieżności między paktami lutowymi negocjowanymi przez Zygmunta, a sierpniowymi, które zaprzysiągł Żołkiewski były właśnie powodem dużego nieporozumienia między tymi dwoma ichmościami. Władysław albo zgodziłby się na postulaty panów moskiewskich albo prędzej czy później musiałby ustąpić. Mogłoby być...
Źródło: forum.totalwar.org.pl/viewtopic.php?t=1624


Temat: Feudalizm rosyjski w ujęciu ideologii panslawistycznej
...w okresie średniowiecza* (języku angielskim z 1958 r). Analizując opinie poprzedników, jak również współczesnych sobie historyków, Wiernadski starał się przedstawić historię ziemi ruskiej i przodującej Moskwy po wywalczeniu przez nią niezależności, stopniowy wzrost jej znaczenia i potęgi, aż do przeistoczenia się w cesarstwo. Stąd też w jego pracach (Mongoly i Rus’,Rossija v srednie veka) na planie pierwszym omówione zostaje Wielkie Księstwo Moskiewskie, charakteryzujące się w tym okresie siłą wystarczającą, by móc sprostać temu zadaniu. W kwestii zjednoczenia ziemi ruskiej, wokół której skupiona została uwaga badacza, podkreśla on ogromną zasługę na tej drodze wspólnej religii prawosławnej, łączącej ludność zamieszkującą Ruś, jednoczącej ją w dążeniach do zwalczenia Tatarów i uzyskania niezależności, jak również będącej...
Źródło: kzm.org.pl/viewtopic.php?t=566


Temat: Polski kl.6
Znalazłam fragment, który pomoże Ci w napisaniu pracy: ">Państwo moskiewskie to początkowo jedna z dzielnic Rusi, które z czasem przekształciło się w Wielkie Księstwo Moskiewskie, centrum przyszłego państwa rosyjskiego. Pierwsze wzmianki o Moskwie jako mieście pochodzą z 1147 r. Od drugiej połowy XIII w. była to stolica księstwa moskiewskiego.
Źródło: forum.zieloneimperium.pl/viewtopic.php?t=32549


Temat: Rosja - konfrontacja z Zachodem
...się ważnym elementem świadomości politycznej Rosji – uważa dr. Nowak. Publicysta wspomniał także o drugim istotnym kierunku działań dyplomatycznych Moskwy w tym czasie – o kontaktach z Wiedniem, który wówczas stanowił centrum polityczne Cesarstwa Zachodniego, nazywanego Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Sojusz z Habsburgami nie tylko był śmiertelnym zagrożenie dla Polski, ale pokazywał także dobitnie, że Wielkie Księstwo Moskiewskie aspiruje do roli Cesarstwa Wschodniego. Postrzegana jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku jako margines europejskiej dyplomacji Moskwa bardzo szybko stała się jednym z najważniejszych graczy na mapie politycznej Europy. Rosja musiała zbliżyć się do Zachodu ponieważ była przyciągana kontaktami politycznymi i dyplomatycznymi. Jak zaznacza dr Nowak, pociągało to za sobą wyzwania modernizacji państwa,...
Źródło: kzm.org.pl/viewtopic.php?t=319


Temat: Atak na moskiewskie metro
...wojskowy 33 mld USD - NATO - 900 mln ludzi, budżet wojskowy 1000 mld USD (z tego same USA to 2/3 całości, sąsiedzka Turcja - 1 mln wojska, 50 mld USD budżetu wojskowego) - Chiny - 1,5 mld ludzi, budżet wojskowy podobno 160 mld USD Jak sądzisz ile czasu zajęłoby Zachodowi puszczenie Rosji ponownie z torbami i jak wyglądałaby "największa katastrofa geopolityczna XXI wieku"? Podejrzewam, ze pięć lat ale nie jestem pewien czy zostałoby coś na Wielkie Księstwo Moskiewskie. Dlatego też "mocarze" z Kremla muszą siedzieć cicho aby nie zadrażniać stosunków z dużo potężniejszymi krajami. Cena bowiem zagrania za ostro byłaby dla nich bardzo wysoka (utrata władzy i być może kont w zachodnich bankach). Teraz mogą się tylko zastawiać resztami zardzewiałego arsenału jądrowego, żeby im ktoś kolorowej rewolucji na Kremlu nie zrobił. Kolejne sprostowania jakie...
Źródło: militarium.net/forum/viewtopic.php?t=4828